İleri-İleri

de
mok
ra
si!
Çok ileri gittin de-mok-ra-si!

Hop! Geri gel!

Hop Geri gel!

İleri demokrasi!

Gece Saçlı Kız

Yorumlar